sebe na dosah
Koučka osobného rozvoja

Buď "sebe na dosah"  a dosiahni tak vytúžené ciele!


Mgr. Monika Piliarová

Koučka s psychologickým základom

O mne:

Vždy ma bavilo rozprávať sa s ľuďmi do hĺbky.

Prichádzať na to, čo je za tým, že sa nejak cítia a chovajú.

Dávať im prijatie a pochopenie.

Vnímať ich slová. Brať ich vážne.

Štúdium:

 • Úspešne absolvovaný akreditovaný koučovací výcvik od Praktickej psychológie s.r.o. 

 • Titul Mgr. z jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne

Práca:

Koučing mi dáva zmysel, lebo:

 • Pomáha človeku BYŤ SEBE VIAC NA DOSAH, vyznať sa v sebe, poznávať sa a podľa toho mieriť za cieľom

 • Dáva ľuďom do rúk zodpovednosť

 • Pomáha doviesť k ICH cieľu tak, aby bol uchopiteľný, dosiahnuteľný, motivujúci a aby im hlavne dával zmysel.

Doterajšie skúsenosti v psychológii:

 • Poradkyňa na chatovej poradni pre mladých

 • Výcvik v základoch krízovej intervencie v online priestore

 • Lektorka pre seniorov

 • Spolupracujem na výskume DBT (dialekticko-behaviorálnej) terapie, ktorá je určená pre liečbu ľudí s hraničnou poruchou osobnosti

 • Práca s deťmi v školskom klube - mediátorka konfliktov, ich sprievodkyňa na ceste skúmania sveta

 • Muzikoterapia a arteterapia na psychiatrických oddeleniach pod organizáciou SPOLU

 • Prax z psychodiagnostiky na psychiatrii v Havlíčkovom Brode

 • Absolvovaný kurz MBSR - znižovanie stresu pomocou všímavosti

Kontakt

KOUČOVANIE OSOBNE AJ ONLINE

Údolní 5, Brno, Czech Republic 

+420778045202

piliarova@sebenadosah.eu